Akupunktio

Akupunktio on vanha hoitomenetelmä, jota on harjoitettu Kiinassa jo tuhansia vuosia. Länsimaihin akupunktuuri saapui ensimmäisen kerran 1600-luvulla Kiinassa lähetystyötä tehneiden jesuiittojen mukana.

Nykyisin länsimainen lääketiede perustelee akupunktion vaikutuksen länsimaisen lääketieteen käsittein.

Vuonna 1975 lääkintöhallitus totesi akupunktion fysikaaliseksi hoitomenetelmäksi.

Akupunktion vaikutusmekanismi

Länsimaissa akupunktion vaikutusmekanismia selitetään paljolti kivun lievityksen kautta. Se pohjaa ajatukseen, että akupunktio vaikuttaa hermojärjestelmän välityksellä. Sillä aktivoidaan reseptoreja ja/tai tuntosäikeitä.

Keskushermostossa on kemiallisia välittäjäaineita eli endorfiinejä. Niiden vapautumista aktivoivat erilaiset ärsykkeet esim. akupunktio. Voimakas perifeerinen ärsyke estää kipuviestin kulun aivoihin. Akupunktio stimuloi CGPR-hormonin,joka laajentaa verisuonia ja toimii anti-inflammatorisesti. Akupunktio vapauttaa myöskin noradrenaliinia, serotoniinia ja enkefaliinia saaden aikaan hyvin miellyttävän, pehmeän, kevyen ja kivuttoman olon.

Pitkäaikainen lihassäikeiden stimulointi (n. 20 min) saa aikaan hermoston aktiviteetin laskun. Akupunktio lisää verenvirtausta kudoksissa, minkä seurauksena lihaksisto rentoutuu.

Laillistetun terveydenhuollon ammattihenkilön kuten fysioterapeutin antamaa hoitoa valvoo Terveydenhuollon oikeusturvakeskus TEO. Fysioterapeutin antama hoito on potilaan kannalta turvattu potilasvahinkovakuutuksella.

Fysioterapeutit hoitavat akupunktiolla esimerkiksi tuki- ja liikuntaelinongelmia.

Lihasperäinen kipu reagoi kokemuksen mukaan hyvin neulahoidoille. Akupunktiota voidaan käyttää itsenäisenä hoitona, tai se voidaan yhdistää muuhun fysioterapiaan. Hoitotulokset säilyvät pidempään kun kivun vähentymisen myötä voidaan parantaa kehon käyttöä, lisätä liikuntaa ja ohjata työergonomiaa.

Nykyisin käytetään myös ns. lihasten triggerneulotusta,  jossa lihasten jännittynyttä aluetta rentoutetaan pistämällä neula suoraan jännittyneisiin lihassäikeisiin.
Tutkimusnäyttö on tuonut akupunktion Nivelrikon Käypä hoito -suositukseen.

Haluatko lisätietoja akupunktiohoidoistamme? Ota yhteyttä - Olarin Fysikaalinen Hoitolaitos palvelee Espoossa!

Sinua hoitavat fysioterapeutit


Kylli Pesonen


Antti Eronen


Tuomas Arohonka.

Akupunktio sisältyy tarvttaessa yhtenä osana muuhun fysioterapiaan.

Hoitohinnasto

60 min / 80,00 €

Olarin Fysikaalinen Hoitolaitos Oy
Kuunsäde 10 A
02210
ESPOO
010 6663490
info@olarinfysikaalinenhoitolaitos.fi
www.olarinfysikaalinenhoitolaitos.fi