Fysioterapeuttinen neuvonta ja konsultaatio

Fysioterapeuttisella neuvonnalla ja konsultaatiolla ylläpidetään ja vahvistetaan terveyttä ja toimintakykyä suojaavia tekijöitä, joita ovat mm. terveelliset elintavat ja turvallinen ympäristö. Asiakasta aktivoidaan ottamaan itse vastuuta omasta terveydestään ja toimintakyvystään ja niiden edistämiseen liittyvistä valinnoista sekä neuvotaan, miten terveysriskejä voisi välttää tai miten terveydelle haitallisia elämäntilanteita voisi käsitellä.

Yksilöllisen fysioterapiaohjelman laatiminen

Laadimme asiakkaillemme yksilöllisiä fysioterapiaohjelmia. Ohjelmia on mahdollista saada suoraan sähköpostiin myös liikkuvana kuvana.

Soita tai kirjoita meille niin keskustellaan lisää fysikaalisen neuvonnan ja konsultaation järjestämisestä.
 

Olarin Fysikaalinen Hoitolaitos Oy
Kuunsäde 10 A
02210
ESPOO
010 6663490
info@olarinfysikaalinenhoitolaitos.fi
www.olarinfysikaalinenhoitolaitos.fi