PhysioTouch-hoitomenetelmä

PhysioTouch-hoito on Suomessa kehitetty lääkinnällinen, alipaineeseen perustuva hoitomenetelmä. LymphaTouch tuli markkinoille 2009 ja  PhysioTouch lanseerattiin saamamme asiakaspalautteen perusteella loppuvuodesta 2012. Suomalainen PhysioTouch-hoitomenetelmä perustuu samoihin periaatteisiin kuin HLD Healthy Life Devices Oy:n kehittämä vakiintunut LymphaTouch-hoitomenelmä. PhysioTouch on LymphaTouchia kehittyneempi ja kuvaa nimensä puolesta paremmin hoitomenetelmän monipuolisia mahdollisuuksia.

PhysioTouch- ja LymphaTouch-hoitomenetelmä on hoitoja tehostava ja monipuolistava vaihtoehto sekä uusi ulottuvuus fysioterapian moniin jo tiedossa oleviin eri osa-alueisiin sekä mahdollisuus uusiin haasteisiin. Hoitomenetelmä aktivoi mm. lymfajärjestelmää, venyttää kudoksen eri kerroksia mahdollistaen faskiakäsittelyt, lihaksia rentouttavan hoidon ja kivun vähenemisen. Hoito aktivoi  aineenvaihduntaa nopeuttaen haitallisten partikkeleiden poistumista  elimistöstä. PhysioTouch- ja LymphaTouch-hoidon tulokset ovat  mitattavissa välittömästi hoidon jälkeen potilaan kiputuntemuksia kartoittavalla VAS-asteikolla sekä ympärysmittojen ja liikelaajuuksien mittaamisella.

PhysioTouch- ja LymphaTouch-hoidon jälkeen tulee nauttia runsaasti vettä. Keskustele sinua hoitavan terapeutin kanssa, jos sinulla on sairauksia tai lääkitystä. PhysioTouch- ja LymphaTouch -hoitoa antavat terveydenhuollon ammattilaiset, jotka ovat saaneet koulutuksen laitteen käyttöön.

Lue lisää:

physiotouch.com/fi/potilaat

physiotouch.com/fi 

Sinua hoitavat fysioterapeutit


Kylli Pesonen


Soili Stormi


Antti Eronen


Tuomas Arohonka.

Hoito sisältyy yhtenä osana muuhun fysioterapiaan tai lymfaterapiaan.

Hoitohinnasto

30 min / 56,00 €

45 min / 72,00 €

60 min / 80,00 €

Olarin Fysikaalinen Hoitolaitos Oy
Kuunsäde 10 A
02210
ESPOO
010 6663490
info@olarinfysikaalinenhoitolaitos.fi
www.olarinfysikaalinenhoitolaitos.fi