Akupunktur

Akupunktur är en gammal behandlingsmetod, som har utövats i Kina i tusentals år. Till västländerna kom akupunktur för första gången på 1600-talet med jesuterna som hade gjort missionsarbete i Kina.

Nu för tiden redogör den västerländska läkarvetenskapen för akupunkturens inverkan med sina egna begrepp.

År 1975 konstaterade läkemedelsverket akupunktur som en fysikalisk behandlingsmetod.

Akupunkturens verkningsmekanismer

I västvärlden förklaras akupunkturens verkningsmekanismer mycket som en form av smärtlindring. Det grundar sig i tanken att akupunktur verkar via nervsystemet. Med den aktiveras receptorer och/eller känseltrådar.

I det centrala nervsystemet finns kemiska förmedlingsämnen alltså endorfiner. Frigöring av dessa aktiveras av olika stimuli, t.ex. akupunktur. Ett starkt yttre stimuli hindrar att smärtmeddelandet går till hjärnan. Akupunktur stimulerar CGPR-hormonet, som vidgar blodkärlen och fungerar anti-inflammatoriskt. Akupunktur frigör också noradrenalin, serotonin och enkefalin vilket ger dig ett ytterst behagligt, mjukt, lätt och smärtfritt mående.

Ett långvarigt stimulerande av muskeltrådar (ca: 20 min) får till stånd en sänkning av aktiviteten i nervsystemet. Akupunktur ökar blodflödet i vävnaderna, vilket får till följd att musklerna slappnar av.

Behandlingar som ges av en legitimerad yrkesperson inom hälsovården, så som en fysioterapeut, övervakas av Rättssäkerhetscentralen för hälsovården TEO. Behandling som ges av fysioterapeuten är försäkrad för patientens del med en patientolycksförsäkring.

Fysioterapeuterna behandlar till exempel problem i stöd- och rörelseapparaten med akupunktur.

Smärta i musklerna reagerar enligt erfarenhet bra på nålbehandling. Akupunktur kan användas som en fristående behandling eller så kan den samverka med annan fysioterapi. Behandlingsresultaten varar längre när man i takt med att smärtorna minskar, kan förbättra användning av kroppen, öka motionen och styra arbetsergonomin.

Nu för tiden används också s.k. triggernålning av muskler, där man får det spända området på muskeln att slappna av genom att sätta nålen direkt i de spända muskeltrådarna.
Undersökningsresultat har lett till att akupunktur har blivit en rekommenderad behandling mot artros.

Vill du har mer information om våra akupunkturbehandlingar? Kontakta oss - Olarin Fysikaalinen Hoitolaitos ger service!

Olarin Fysikaalinen Hoitolaitos Oy
Kuunsäde 10 A
00210
ESPOO
010 6663490
info@olarinfysikaalinenhoitolaitos.fi
www.olarinfysikaalinenhoitolaitos.fi