Fysioterapeutisk rådgivning och konsultation

Med fysioterapeutisk rådgivning och konsultation underhålls och förstärks faktorer som skyddar hälsa och funktionsförmåga, som är bl.a. en hälsosam livsstil och en trygg omgivning. Patienten aktiveras till att själv ta ansvar för sin hälsa och funktionsförmåga och till val som främjar dessa. Patienten får också rådgivning om hur hon kan undvika hälsorisker och hur hon kan hantera livssituationer som är skadliga för hälsan.

Utformande av individuellt program för fysioterapi

Vi utformar individuella program för fysioterapi för våra kunder. Det är också möjligt att få programmet direkt till sin e-post som en rörlig bild.

Ring eller skriv till oss så pratar vi mer om att ordna fysikalisk rådgivning eller konsultation.

Olarin Fysikaalinen Hoitolaitos Oy
Kuunsäde 10 A
00210
ESPOO
010 6663490
info@olarinfysikaalinenhoitolaitos.fi
www.olarinfysikaalinenhoitolaitos.fi