Fysioterapi / Fysisk terapi

Fysioterapeutisk undersökning

Kundens funktionsförmåga och funktionsbegränsningar klargörs. Föremål för undersökningen och bedömningen kan vara funktioner som berör patientens rörelser, stöd- och rörelseapparat, uppbyggnad och rörelse, att ta hand om sig själv samt hem- och arbetsliv. Dessutom bedöms miljöfaktorernas påverkan på funktionsförmågan och funktionsbegränsningarna. Behovet och möjligheterna för fysioterapi bedöms med hänsyn till kundens egna synsätt och förväntningar. Undersökningar i olika former kan användas vid genomförande, uppföljning och konsultation av fysioterapin. De vanligaste bedömningsmetoderna är observation, intervjuer, palpation eller annan manuell undersökning, frågeformulär, samt olika testningar och mätningar. Insamlad information används i den kliniska slutsatsen, vid redogörelse av den fysioterapeutiska diagnosen, planering av fysioterapin, vid bedömning av terapins inverkan, uppföljning av förändringar och förmedling av information.

Fysisk terapi

Centralt i den fysiska terapin är användning av mekanisk energi, värme, ljus, el samt andra fysiska faktorer för att lindra smärtan, förbättra ämnesomsättningen, samt för att öka mjukvävnadens elasticitet och avslappning.

 • Ytvärmebehandlingar, djupvärmebehandlingar (ultraljudsbehandling) samt kylbehandlingar (köldinpackningar och toppköldbehandlingar alltså kryo).
 • Elbehandlingar, som används för smärtlindring samt för aktivering av muskelvävnad, nervvävnad eller annan vävnad.
 • Akupunktur, vars syfte i första hand är smärtlindring
   

Manuell terapi

Vid manuell terapi ligger tyngdpunkten på kundens fysiska förmåga, undersökning av nerv-, muskel-, och ledfunktioner, eliminering av funktionsbegränsningar för stöd- och rörelseapparaten samt förebyggande åtgärder. Som undersöknings- och terapimetod används mobilisering och manipulering av mjukvävnaden och leden samt terapeutisk träning. Målsättningen är att påverka den fysiska förmågan och ledernas funktion, lindra smärtan och normalisera neuralvävnaden och musklernas funktion.

 • Behandling av mjukdelar: Behandling av muskler och funktioner som hör till musklerna. Består av mobilisering av neuralvävnad, massage samt specialbehandlingar, så som behandling som befrämjar vätskecirkulation.
 • Mobilisering och stabilisering av leden: Vid mobiliseringen strävar vi efter att öka rörelseomfånget med lugna rörelser på hela rörelsebanan eller på en del av den. Rörelsen sker inom gränserna för vad smärtan tillåter. Målsättningen för stabiliseringen är att återställa t.ex. en överrörlig led och en optimal funktion för vävnaderna som omger den.

Har du frågor om våra fysioterapeutiska tjänster? Kontakta oss!

Fysioterapeuter


 • Kylli Pesonen

 • Soili Stormi

 • Antti Eronen

 • Tuomas Arohonka
Olarin Fysikaalinen Hoitolaitos Oy
Kuunsäde 10 A
00210
ESPOO
010 6663490
info@olarinfysikaalinenhoitolaitos.fi
www.olarinfysikaalinenhoitolaitos.fi