Hembesök

Om kunden har svårt att komma till vårdanläggningen p.g.a. rörelsesvårigheter eller minnessjukdom, så är också behandling vid hembesök möjligt.  Vi gör hembesök t.ex. hemma, på servicehus, vårdhem samt på vårdenheter för minnessjuka.

Med läkarremiss får patienten Kela ersättning vid hembesök av fysioterapeut och för tiden som gått till resan och eventuell kilometerersättning.

Vill du veta mer om behandlingarna som görs vid hembesök? Kontakta oss!

Olarin Fysikaalinen Hoitolaitos Oy
Kuunsäde 10 A
00210
ESPOO
010 6663490
info@olarinfysikaalinenhoitolaitos.fi
www.olarinfysikaalinenhoitolaitos.fi